Oblast průmyslu

Europe Automotive Holding a.s. provádí klasické činnosti jako přesuny výrobků a skladových zásob včetně manipulace s lehkým zařízením. Zároveň však provádíme i speciální činnosti v nejrůznějších oblastech průmyslových činností, jako jsou demontáže zastaralých technologických celků, demontáže potrubních rozvodů a elektroinstalace, demontáže a ekologické odstraňování zastaralých strojních zařízení, manipulace s obtížnými technologickými částmi, skládání, čištění, usazování, montáž nového a remontáž použitého průmyslového a strojového parku, stěhování celých výrobních závodů včetně připojení strojů na nová odběrná místa po celé Evropě, zajištění zdvihacích zařízení a transportů. Provádíme uložení volné – bez vyvážení, vyvažování strojů a zařízení, kotvení na ocelové kotvy, kotvení pro chemii v materiálech SIKLA, HILTI, FISCHER a další. 

Dodáváme také průmyslové rozvody do kolektorů, v nadzemním provedení, rozvody v objektech, pro uložení ve výškách pro stlačený vzduch, DEMI vodu, chladící vodu, topnou vodu, požární vody, rozvody zemního plynu, rozvody inertních plynů, rozvody horkovodní, parní a teplovodní, rozvody oleje, rozvody pro dopravu tekutých potravinářských médií a směsí a rozvody chemických látek a výrobků.


Oblast energetiky

Zde společnost Europe Automotive Holding a.s. může nabídnout vše, co se týká výroby, rozvodu a spotřeby tepla. Dodáváme řešení vhodné právě pro Vás a to samozřejmě "na klíč". Naše dodávky obsahují vše potřebné od analýzy záměru a projektové dokumentace až po dodávky a montáže zařízení včetně uvedení do provozu, tlakových a dalších potřebných zkoušek, průvodní technické dokumentace a uživatelských manuálů pro obsluhu. Naše dodávky jsou kompletní. Zahrnují oblasti strojní a technologické, elektrické a systémy měření a regulace včetně výstavby kotelen a potrubních rozvodů. S ohledem na teplonosné médium se jedná o kotelny parní, horkovodní a teplovodní. Pro rozvody od instalovaných zdrojů dodáváme klasická, předizolovaná potrubí pro bezkanálová primární i sekundární uložení a to i v nadzemním vedení SIPRO. Dále dodáváme a realizujeme rozvody teplé užitkové vody a studené vody, rozvody tepla a chladu, rozvody pro dopravu potravinářských médií a výrobků, rozvody zdravotně technických zařízení včetně kanalizace, rozvody zemního plynu, inertních plynů a vzduchu.

Materiály pro rozvody: nerez a jeho tvarovky pro průmysl i chemický a potravinářský, plastové potrubí, pozinkované potrubní systémy a ocel.