Stěhování strojů a těžkých břemen 

Naším zákazníkům nabízí společnost Europe Automotive Holding a.s.kompletní a profesionální stěhování strojů a zařízení, montáž a demontáž všech provozních médií, přípravu a zajištění veškeré manipulační a transportní techniky. Poradenství před i v průběhu realizace stěhování.

 Stěhování strojů a zařízení je natolik specifická záležitost, že každá poptávka je kalkulována individuálně na základě  po provedené prohlídky místa transportu stěhovaného zařízení. 

Cílem společnosti Europe Automotive Holding a.s. je nabízet zákazníkům služby v maximální možné kvalitě za dodržení stanovených termínů. Veškeré zakázky kalkulujeme tak, aby v co nejmenší míře zatěžovala zákazníka organizací zakázky. Proto zajišťujeme kompletní akce na klíč.  Za tímto účelem disponujeme potřebným zařízením a stálým kvalifikovaným personálem pro řešení úkolů v nejvyšší kvalitě.

Při stěhování strojů, výrobních a montážních linek postupujeme systematicky v jednotlivých krocích:

 • Koordinace layoutu se skutečností
 • Zdokumentování strojního vybavení
 • Dodání balících a fixačních materiálů
 • Odpojení od přívodu médií
 • Demontáž linek, rozložení na přepravní díly
 • Vystěhování z objektu
 • Nakládka
 • Transport
 • Vykládka
 • Nastěhování do nových prostor
 • Montáž linek dle nového layoutu
 • Kotvení do podlahy
 • Vyvážení
 • Instalace a připojení na potřebná média

Samozřejmostí jsou instalace rozvodů elektřiny, vzduchu, technických plynů, rozvody chladící vody, VZT včetně odsávání a datových rozvodů, výroba ocelových van nebo potřebných konstrukcí.
Profesionální stěhování technologie včetně kompletní montáže a demontáže výrobních linek provádíme po celé České republice a v zemích Evropské unie.

Naši zákazníci

Naši zákazníci (loga)