Požárně-bezpečnostní řešení

Protipožárními ucpávkami lze dotěsnit požární uzávěry nebo jimi lze vyřešit komplexní protipožární utěsnění instalací (kabelů, potrubí) a spár v požárně dělících konstrukcích v budovách. Společnost Europe Automotive Holding a.s. je oprávněna k montáži a revizi požárních ucpávek dle vyhl. 246/2001Sb., §6, odst.2, § 10 odst.2 §7 systémem HILTI, INTUMEX a DUNAMENTI

Osvědčení se vztahuje na provádění protipožárního zabezpečení prostupů kabelových tras, plastového potrubí, kovového potrubí,stavebních spár a protipožárních nástřiků/nátěrů kabelů, včetně provádění předepsaných kontrolních prací podle vyhlášky MV ČR č.246/2001Sb.

Produkty z kategorie protipožárních ucpávek, tj.

  • protipožární manžety
  • tmely
  • zpěňující pásy
  • protipožární pásky
  • nátěry
  • protipožární lamináty
  • pružné bloky
  • protipožární sáčky

Naši zákazníci

Naši zákazníci (loga)